Samtal

Existentiella samtal

Pris: 450 kr (60 min)
Betala kontant eller med swish. 
Är du studerande/sjukskriven/pensionär/arbetssökande så har du 25% rabatt hos mig!

Funderar du över livets djupare frågor och meningen med livet? Bär du på djupa tankar (kanske t o m grubblerier) som du känner att du inte kan prata med vem som helst om? Vet du inte riktigt vad du ska tro på? Undrar du varför världen ser ut som den gör?


Utifrån dina önskemål och behov tar vi upp ovanstående frågor samt frågor som t ex:

Vem är jag? Vad är meningen med just mitt liv? Vad är mitt specifika syfte här på jorden? Vilka gåvor och talanger bör jag utveckla? Finns det någon högre makt? Vem eller vad är Gud? Vad är frihet? Vad är kärlek? o s v ....... Kom ihåg att inga frågor eller funderingar är för konstiga att ta upp här, svaren finner vi gemensamt under samtalets gång.

Vi utgår ifrån vart du befinner dig i livet idag och vad du behöver hjälp och stöttning med just nu. Tillsammans tittar vi närmare på de tankar, känslor, rädslor, värderingar och mönster som hindrar dig från att må bra eller från att uppnå dina mål i livet. Jag har självklart tystnadsplikt. 


Samtal för Högkänsliga/HSP

Pris: 450 kr (60 min)
Betala kontant eller med swish.
  Är du studerande/sjukskriven/pensionär/arbetssökande så har du 25% rabatt hos mig!

Syftet med samtalet är att hjälpa dig att hjälpa dig själv. När du lär känna dig själv och din egen högkänslighet så kan den bli till en gåva istället för en börda. Jag har självklart tystnadsplikt.


Läs mer om Högkänslighet/HSP under fliken HSP i menyn.