Om mig

Hej!

mitt namn är Veronica Werkander och jag arbetar som Healer, Livscoach och Andlig vägledare.

Jag vill uppmuntra och inspirera människor till att leva med en större medvetenhet om sig själva, sina tankar, känslor och betéenden. Jag arbetar utifrån ett holistiskt synsätt där man tar hänsyn till HELA människan med kropp, psyke, ande, själ, omgivning, miljö... alla delar hänger samman och är beroende av varandra. Jag använder också attraktionslagen som en viktig del i arbetet och menar att det vi känner, tror på och sänder ut är vad vi attraherar/drar till oss. Enligt mig finns det bara två grundläggande känslor hos oss människor (även djuren), antingen kärlek eller rädsla. Hur våra liv ser ut, hur vi behandlar oss själva, våra medmänniskor, djuren, moder jord o s v beror på vilken av dessa två känslor vi i grunden styrs av. Om var och en av oss tar ansvar för oss själva, vårt eget mående och för att välja kärlek framför rädsla så blir världen garanterat en mycket trevligare plats att leva på.

"Peace on Earth starts with Peace within You"

Jag är undersköterska i grunden och har arbetat som det i 12 år. I mitt arbete inom vården har jag mött många olika sorters människor, med olika psykiska och fysiska problem och funktionsnedsättningar, jag har även jobbat inom den palliativa vården med människor i livets slutskede, detta har lärt mig mycket om mig själv och om det många gånger svåra ämnet döden.

Under årens gång har jag gått flera olika kurser bl a i Reiki healing, Andlig healing, Shamansk healing, Jungiansk psykologi/terapi, SBF (Soul Body Fusion), Medial utveckling samt kurser inom HSP-området (HSP=Highly Sensitive Person). Man blir aldrig färdig eller fullärd, det finns alltid mer att upptäcka, utforska och lära sig om sig själv och om livet.

Jag är medial sedan barnsben och har haft kontakt med "den osynliga världen" så länge jag kan minnas. Jag tror de flesta av oss föds mer eller mindre mediala och med en helande förmåga, men vi tvingas ofta stänga av detta när vi växer upp för att bättre passa in i samhällets ramar och normer och av rädsla för att omgivningen ska se oss som konstiga eller onormala. Vi lever dock i en ny tid och idag har de flesta av oss möjligheten att själva välja om och när vi vill väcka upp dessa sidor igen.

Du kan läsa mer om mig och min verksamhet i artikeln från FRAMTIDSANALYS.se