HSP

Vad innebär det att vara "Högkänslig" eller en "HSP:are"?

Att vara högkänslig, högsensitiv eller sensibelt begåvad innebär att man har ett känsligare nervsystem än majoriteten av alla människor. Högkänslighet är ingen diagnos utan ett medfött personlighetsdrag och fördelar sig jämt mellan kvinnor och män. Det var Elaine N. Aron, amerikansk psykolog och forskare som först myntade begreppet HSP - "Highly Sensitive Person". Elaine m fl har bedrivit mycket forskning inom detta område sedan början av 1990-talet. Det har även skrivits flera böcker i ämnet, dock är det alldeles för få som hört talas om HSP. 

Jag anser att detta är ett väldigt viktigt ämne då det är hela 20% av världens befolkning, alltså så många som 1 av 5 personer som tillhör denna kategori. Högkänslighet finns även i djurvärlden, både bland vilda djur och bland våra tama husdjur. 

Många högkänsliga tampas med bristande självkänsla och dåligt självförtroende p g a en känsla av att vara "annorlunda" och att inte riktigt passa in (i skolan, på arbetet, på festen, i samhället, på den här planeten o s v). Det finns dock många fördelar med att vara högkänslig och när man lär känna sig själv och sin egen högkänslighet så kan den verkligen bli till en gåva istället för en börda.

Viktiga egenskaperna som kan utmärka en högkänslig person är:

-Som högkänslig lägger du märke till subtila (hårfina) detaljer, du ser/hör/känner sånt som andra missar.

-Du är emotionellt mottaglig, lever med öppet hjärta och kan lätt känna av andra människors känslotillstånd, tankar och intentioner. Ibland kan du behöva påminna dig själv om att inte vara för öppen för att inte göra andras problem till dina egna.

-Du kan ha svårt för att sätta gränser och att säga nej, vilket kan göra att du kör slut på dig själv och blir totalt utmattad (ofta om och om igen).

-Som högkänslig bearbetar du allt på en djupare nivå där du ingående analyserar det som sägs och görs av omgivningen. Därför tar allt längre tid för dig, du är varken dum eller trög, bara lite långsammare (mer eftertänksam).

Högkänsliga personer är ofta väldigt intuitiva, kreativa, omtänksamma, empatiska, konstnärliga, uppfinningsrika, analyserande, goda lyssnare, djuptänkande och fantasifulla.

Jag är själv en HSP:are och vetskapen om detta hjälpte mig att få mina egna pusselbitar på plats :)

För mer info besök: www.hspforeningen.se