Healing

Vad är Healing?
All form av Healing är effektiv för stressreducering och djup avslappning. Healing är läkande både för kropp och själ och lugnar vårt många gånger stressade och splittrade sinne och ger även ett starkare skydd mot oönskade negativa energier i vår omgivning. 

Våra kroppar är i grunden uppbyggda av energi och inuti våra kroppar cirkulerar energi. Det blir lätt störningar i kroppens energisystem då vi alltför ofta väljer att inte lyssna på kroppens behov och inte ger oss tid för återhämtning. Detta kan skapa obalanser och blockeringar, vilket i sin tur kan leda till olika psykiska eller fysiska symtom och sjukdomar. Jag som healer plockar bort negativ/död energi och tillför kroppen ny energi (Livsenergi, Ki, Prana) som sätter fart på kroppens "må-bra hormon" eller "lugn och ro-hormon" Oxytocin som aktiverar kroppens egna självläknings-system. Oxytocin är lugnande och avslappnande och kan minska rädsla, stress, ångest, depression, ilska och smärta.

Hur går en behandling till?
Behandlingen görs liggande på behandlingsbänk eller sittande på en stol och du behåller alla kläder på under tiden. Under en behandling lägger jag mina händer i olika positioner på din kropp (eller en bit ovanför) där jag intuitivt känner att det behövs. Jag som healer fungerar endast som en "kanal" för denna energi och använder inte min egen energi under en behandling.  

Jag erbjuder följande healing-behandlingar:

Reiki Healing (Usui Reiki) - Pris: 450kr (60 min)
Reiki betyder "Universell Livsenergi" och står för den kärleksfulla, positiva kraften som genomsyrar allt levande i universum. Reikin är idag en av de mest utbredda healingformerna i världen och är godkänd som friskvårdsmetod i Sverige. Den är ett bra komplement till den vanliga traditionella sjukvården och används idag på sjukhus i bla Tyskland, England och USA. Reikins ursprung sägs komma från Tibet för tusentals år sedan och anses vara en av de äldsta healing metoder som finns. Den återupptäcktes i Japan i början av 1900-talet. Reiki är inte en religion och kan användas av alla människor oavsett tro eller religiös tillhörighet. Mer info finns på: www.reikiforbundet.se

Angelic Healing - Pris: 450kr (60 min)
Angelic Healing är en behaglig och kraftfull form av healing där man jobbar tillsammans med Ärkeänglarna som är högt utvecklade ljusvarelser vilka vibrerar på en mycket hög frekvens. De tillhör inte någon specifik religion då de fanns långt före religionernas intåg i världen (de finns dock omskrivna i flera olika religiösa skrifter). Ärkeänglarna fungerar som budbärare mellan Himmel och Jord. De har alla olika uppgifter och vi kan åkalla eller be dem om hjälp, vägledning, inspiration och motivation inom livets olika områden. Denna healing-metod är kanaliserad och utformad av Tania Magdalene www.taniamagdalene.com 

Munay-Ki (shamansk healing) Pris: 1 400 kr för 2 olika tillfällen à 180 min
Denna metod skiljer sig en hel del från de två ovanstående och är utformad mer som en kurs (den kan göras enskilt eller i grupp). Munay-Ki betyder "jag älskar dig" eller "var den du är" på Inkaindianernas ursprungsspråk Quechua. Dessa riter används inom de flesta shamanska traditioner även om de uttrycks i olika former i olika kulturer. Du får här 9 st riter (energiöverföringar) för personlig transformation och medvetandehöjning. Dessa höjer din vibrationsfrekvens och den positiva energin i kroppen och rensar ut gammalt "själsligt skräp" för att du ska kunna utveckla dig själv både på det andliga och personliga planet. Du får en egen pi-stone, manual och diplom och efter genomgången kurs kan du själv lära ut Munay-Ki och föra dessa riter vidare. Mer info finns på: www.munay-ki.org

När vi börjar jobba med oss själva på ett djupare plan höjer vi vårt medvetande, vi blir mer medvetna om det omedvetna och om att allt är energi! När vi höjer vårt medvetande höjer vi också vår frekvens och vår energi förändras. Ju mer vi höjer vår frekvens desto mer kan vi släppa gamla invanda, negativa, destruktiva mönster och beteenden och istället börja dra till oss mer av det glada och positiva i livet.

"Om du vill förstå universums mysterium så ska du tänka i termer av energi, frekvens och vibration" Nikola Tesla