Healing

Vad är Healing?
All form av Healing är effektiv för stressreducering och djup avslappning. Healing är läkande både för kropp och själ och lugnar vårt många gånger stressade och splittrade sinne och ger även ett starkare skydd mot oönskade negativa energier i vår omgivning. 

Våra kroppar är i grunden uppbyggda av energi och inuti våra kroppar cirkulerar energi. Det blir lätt störningar i kroppens energisystem då vi alltför ofta väljer att inte lyssna på kroppens behov och inte ger oss tid för återhämtning. Detta kan skapa obalanser och blockeringar, vilket i sin tur kan leda till olika psykiska eller fysiska symtom och sjukdomar. Jag som healer plockar bort negativ/död energi och tillför kroppen ny energi (Livsenergi, Ki, Prana) som sätter fart på kroppens "må-bra hormon" Oxytocin som i sin tur aktiverar kroppens egna självläknings-system. Oxytocin gör oss lugna och avslappnade och kan därmed minska rädsla, stress, ångest, depression, ilska och smärta.

Hur går en behandling till?
Behandlingen görs liggande på behandlingsbänk eller sittande på en stol och du behåller alla kläder på under tiden. Under en behandling lägger jag mina händer i olika positioner på din kropp (eller en bit ovanför) där jag intuitivt känner att det behövs. 

Jag erbjuder följande healing-behandlingar:

Reiki Healing (Usui Reiki) - Pris: 450kr (60 min)
Reiki betyder "Universell Livsenergi" och står för den kärleksfulla, positiva kraften som genomsyrar allt levande i universum. Reikin är idag en av de mest utbredda healingformerna i världen och är godkänd som friskvårdsmetod i Sverige. Den är ett bra komplement till den vanliga traditionella sjukvården och används idag på sjukhus i bla Tyskland, England och USA. Reikins ursprung sägs komma från Tibet för tusentals år sedan och anses vara en av de äldsta healing metoder som finns. Den återupptäcktes i Japan i början av 1900-talet. Reiki är inte en religion och kan användas av alla människor oavsett tro eller religiös tillhörighet. Mer info finns på: www.reikiforbundet.se

Angelic Healing - Pris: 450kr (60 min)
Angelic Healing är en behaglig och kraftfull form av healing där man jobbar tillsammans med Ärkeänglarna som är högt utvecklade ljusvarelser vilka vibrerar på en mycket hög frekvens. De tillhör inte någon specifik religion då de fanns långt före religionernas intåg i världen (de finns dock omskrivna i flera olika religiösa skrifter). Ärkeänglarna är ren kärlek och fungerar som budbärare mellan Himmel och Jord. De har alla olika uppgifter och vi kan åkalla eller be dem om hjälp, vägledning, inspiration och motivation inom livets olika områden. Denna healing-metod är kanaliserad och utformad av Tania Magdalene www.taniamagdalene.com